Om Bevidste valg

Om Bevidste valg

Bevidste valg har eksisteret siden september 2016 og er startet af Christina Wernberg Nielsen – efter mere end 10 års erfaring med sportsernæring i dansk elitesport. Ønsket med Bevidste valg er at drive en virksomhed, som kombinerer evidensbaseret viden omkring sportsernæring med viden om adfærds-forandring i forhold til kostvaner.

Christina er uddannet klinisk diætist (2005) og autoriseret af Sundhedsstyrelsen (2009) på baggrund af klinisk praksis. Hun har været ansat som sportsdiætist i ca. 11 år i Team Danmark. Hun har siden da suppleret sin grunduddannelse med en diplomuddannelse indenfor sportsernæring fra International Olympisk Kommité i 2011 (IOC Diploma in Sports Nutrition) og en mindfulness-lærer-uddannelse på masterniveau fra Aarhus Universitet i 2015. Desuden har hun taget VaneCoach-uddannelsen (2019) – og blev certificeret ACT-coach i 2020 (ACT = Acceptance and Commitment Therapy), som også er en mindfulness-baseret tilgang til at arbejde med adfærdsforandring.

Christina er gift, mor til 1 – og ekstra-mor til 3. Hun bor i en landsby, der hedder Risby, lige udenfor Storkøbenhavn-skiltet.

Er medlem af Fagligt selskab af Kliniske diætister, Mindfulnessforeningen – og er underlagt regler gældende for kliniske diætister omkring tavshedspligt og journalpligt.

Christina har i dag ca. 17 års erfaring med at arbejde med sportsernæring, herunder udfordrende spisevaner som forstyrret spisning og spiseforstyrrelser. Sportsernæring og arbejdet med udfordrende spisevaner er blevet specialer. Siden 2017 har hun været tilknyttet Den Kongelige Ballet og blev i 2019 fastansat som klinisk diætist for både Balletskole og Kompagniet. Hun arbejder nu 1 dag om ugen på Den Kongelige Ballet på Kongens Nytorv i København.

Bevidste valg arbejder en måde, hvor ernæringsfaglig viden kombineres med coaching.

Det ernæringsfaglige handler om at få afdækket hvad, hvornår og hvordan der spises samt tale om hvordan kroppen har det. Samarbejde om og gøre sig erfaringer med; Hvad skal der til for at give kroppen, hvad den behøver for at næres og fungere optimalt sundhedsmæssigt såvel som præstationsmæssigt? Desuden taler vi om mad på en måde hvor nydelse også tænkes ind. Uanset om man er eliteatlet eller ej, så er motto’et at ”al mad er tilladt” – det handler mere om at tænke i mængder og sammenhæng. Desuden kan emner som ”Relativ Energi-Mangel i Sport” (REM-S), kosttilskud, behov for vitaminer og mineraler, rejser, konkurrence-strategi, væskestatus mm. drøftes.

Coachingen benyttes primært, hvis sejlivede vaner udfordrer vaneændringen – og handler meget om hvorfor og hvordan, der spises – og handler også meget om ”Hvad er det du dybest set gerne vil med dine madvaner?” – og/eller; ”Hvilket forhold til mad, vægt og krop er det, du ønsker?”. Desuden vil vi se på, hvordan de hidtidige vaner har fungeret for dig.

Hvis du her er ramt af forstyrret spisning eller en spiseforstyrrelse, så vil vi også træne at skelne mellem hvad du vil – og hvad spiseforstyrrelsen vil. Herunder, at blive bevidst om spise-regler og automatiske negative tanker (fx tanker, der får dig til at være restriktiv eller tilladende tanker, der kan give dig følelsen af kontroltab). Det kan også indebære at få talt om; Hvad udløser de kritiske mad-, vægt og kropsstressende tanker – og undersøge, hvad disse tanker medfører af vanlig adfærd og hvad adfærden har af kort- og langsigtede belønninger/konsekvenser. Vigtigst er det at mærke efter, få sat ord på – og dernæst sætte ny handling bag, dvs. at træffe flere bevidste valg, der er mere i tråd med den, som du dybest set ønsker at være. Altså, at begynde at sætte fødderne anderledes…

Sportsdiætist Christina

Christina Nielsen