Udfordrende spisevaner

Lær at tage styringen over din spisning frem for at spisningen styrer dig.

Få hjælp via et individuelt forløb

Lær at tage styringen over din spisning frem for at spisningen (eller de restriktive og afholdende tanker) styrer dig – og få et mere afslappet forhold til mad-, vægt- og krop via et individuelt kostvejledningsforløb. Også til dig, der er udfordret af forstyrret spisning eller har en decideret spiseforstyrrelse.

Jeg arbejder på en måde, hvor jeg kombinerer dét, som jeg kalder for ”Ydre viden” med ”Indre viden”.

Ydre viden

Handler om at bringe videnskabelig viden omkring kost i spil, dvs. give dig viden, der hjælper dig til at træffe informerede valg omkring mængde, type og timing af kosten – og hjælper dig til at genvinde en fornemmelse af, hvad der indgår i en sund kost. Dette billede kan være skævvredet efter mange år med enten overspisning eller meget restriktive kostvaner. Der er her ingen krav om, at en kostplan indgår i dette arbejde; For nogle er en personlig tilpasset kostplan meget hjælpsom – for andre er den slet ikke.

Indre viden

Handler bl.a. om at lære at lytte til kroppen – og lære at lytte til kroppens tegn på sult og fyldthed. Og om at afkode, hvilke ’triggere’ der udløser enten restriktiv spiseadfærd eller en mere tilladende spiseadfærd – alt afhængig af, om din udfordring er at spise for lidt eller for meget (eller om du veksler mellem begge dele). Dét, at blive bevidst om dine automatiske vane-tanker – og mærke følelsen i kroppen – i de udfordrende spise-situationer, kan hjælpe dig til at se, at du lige dér har valg; Du kan lade dig styre af de automatiske vanetanker som, fx ”Det løber løbsk”, ”Jeg bliver tyk” eller mere tilladende vanetanker som ”Det går jo nok”, ”Jeg starter bare på kuren i morgen”, men du kan også vælge at gøre noget andet. Den evne til at være bevidst opmærksom (være mindful) i disse øjeblikke, vil fremmes af at sideløbende at træne mindfulness-meditation. Det er ikke et krav, at lave denne træning, men en mulighed for at opøve det bevidste nærvær i endnu højere grad. Uanset om mindfulness-meditation bringes i spil eller ikke, så er målet at hjælpe dig til at stoppe op i mange udfordrende spisesituationer – og træffe valg, som er mere i tråd med dine mål og dine værdier.

Forløbet er altså ikke en ny kur. Men et forløb, der vil lære dig, at se, at du har valgmuligheder – du behøver ikke at være slave af dine negative vanetanker. Du kan fortsætte din nuværende restriktive eller automatiske overspisning (eller din cyklen mellem begge dele). Eller du kan lære hvordan du møder dine behov på en mere tilfredsstillende måde – og balancerer spisning for næring med spisning for nydelse. Løsningen på din udfordring har været inden for din rækkevidde hele tiden, men du har formentlig kigget ud (efter nye bedre kost- og ekspertråd) – i stedet for ind.

Er der tale om spiseforstyrrelse, så samarbejder jeg oftest med erfaren klinisk psykolog i København.